Video Trueque

branding / graphic

Vídeo Trueque és un original projecte creat en plena crisi econòmica per Carolina de Santis en el que oferia la realització de petits vídeos corporatius a canvi de productes o serveis del negoci seleccionat. Nosaltres vam realitzar la seva identitat corporativa i, evidentment, també va ser un intercanvi.

Top