Font Vella Gente Agua

editorial

El departament de Comunicació Interna de Font Vella ens va encarregar el disseny d’un llibre que tractava de l’aigua des de diferents vertents. Història de les marques Font Vella i Lanjarón, tipus d’aigua, especificitats de l’aigua mineral natural, etc. Donat que el to del llibre era molt didàctic i proper vam optar per recolzar-lo amb una diagramació gràfica molt ordenada i una gràfica neta i amb molts recursos visuals.

Top